Copyright 1997-2015 © SIA " Tehniskā bāze " - ugunsdzēsības un glābšanas iekārtas
Aprīkojam un apkalpojam Objektus ugunsdrošības jomā
Bebru 4, Jēkabpils, LATVIJA, LV-5205         E-pasts: tehbaze@ugunsdrosiba.lv         Kontakt: (+371) 26172910, tel/fax: 65233811